ebooking system
A A A
Home Page > Upcoming Events > 【城市青年商會 x 城市女青年商會】十月聯合月會 「閃耀雙城•一鑽定芳心」
【城市青年商會 x 城市女青年商會】十月聯合月會 「閃耀雙城•一鑽定芳心」

Chapter: JCI City
Date: 2018-10-11
Time: 19:15 - 23:00
Location: 旺角帝京酒店6樓喜宴堂 (旺角太子道西193號)
Fee:

城市青年商會 x 城市女青年商會
十月聯合月會 「閃耀雙城•一鑽定芳心」
 
想送有心思的禮物比女友/太太送咩好?
想表達真誠愛意,創造一段求婚回憶?
 
配戴咩飾物先突顯自己的氣質?
點樣選擇屬於自己的婚戒?
 
今次我們邀請到鑽石專家兼求婚達人Chloe 為大家從不同角度,深入淺出講解大家感興趣的話題!
 
帶新朋友出席的會員,會獲得贊助商送出珍珠耳環一對,萬勿錯過,快d報名啦!
 
活動詳情
日期:2018年10月11日 (星期四)
時間:19:15 - 22:30
地點:旺角帝京酒店6樓喜宴堂 (旺角太子道西193號)
服飾:商務服飾
費用:$420
 
付款連結:
【城市會員及分會好友】
【月會套票專用連結】
【新朋友半價優惠】
 
報名及查詢:
宣傳主委
林思俊 Ivan (城市青年商會) 6093 9467
向漪雯 Kitty (城市女青年商會) 6223 1889
 
籌委會主席
黃俊文 Gary 9707 8654