ebooking system
A A A
Home Page > Upcoming Events > 【城市青年商會】二零一九年八月月會 - 【棟識先機。篤走尷尬】
【城市青年商會】二零一九年八月月會 - 【棟識先機。篤走尷尬】

Chapter: JCI City
Date: 2019-08-08
Time: 19:30 - 22:30
Location: 旺角帝京酒店3樓
Fee: 440城市青年商會 八月月會
【棟識先機。篤走尷尬】
 
你有否想過「棟篤笑」在日常生活中扮演著什麼的角色?
你曾否「羡慕」 他人的一個冷笑話而贏盡在場掌聲?
你曾否在聚會上遇到「沒話題」、氣氛「尷尷尬尬」的場面而不知如何解圍?
 
如果你有以上諗法 
八月月會將會為你枯燥乏味的生活
注入幽默感 的最好引子!
                                       
我們誠邀 著名棟篤笑表演者 陳樂添先生
示範 以幽默話題打破尷尬氣氛
讓大家無懼三唔識七的場合迅速破冰 
識女仔再冇難度 
 
仲喺度諗⁉ 
精彩節目梗啱曬每一個你!
肯定袋返一兩招走,快啲報名啦!
 
活動詳情
日期:8月8日 (星期四)
時間:19:30 (月會);20:30 (晚宴)
地點:旺角帝京酒店3樓
服飾:商務服飾
費用:HK$440
【18-40歲的男性新朋友】
首次出席更可獲半價優惠 ($220) 
 
付款連結
[城市會員及分會會友]
 
報名及查詢
宣傳主委 姜宏正 Jason (6990 8018)
籌委會主席 陳樂高 Ringo (6826 5327)